Naše spolupráce posiluje Vaše podnikání i nás jako experty na digitalizaci. Společně tvoříme udržitelný byznys všude tam, kde je to potřeba. Naším snem je tuto spolupráci dotáhnout na rovnou stovku let. Být tu stejně dlouho, jako stoleté stromy v přírodě.

Pojďme na tu udržitelnou stovku vsadit.
Ne peníze, ale stromy!

KdE?

Sázíme je na jaře tady, protože stromů je tu třeba.
Společně propojíme novou cestou obce Hořany a Poříčany.

POŘÍČANY
&
HOŘANY
Kde?
UkÁZAT NA MAPY.cz

Kdy?

V sobotu

26. BŘEZNA

od 10:00

JAk?

S výsadbou nám od začátku pomáhá projekt Sázíme stromy a samozřejmě také obě obce - Hořany a Poříčany. Jen díky tomu můžeme připravit setkání, kde nebude chybět humor, dobré jídlo ani práce s lopatou. Naší základnou bude Sokolovna v Poříčanech, kde se nejdříve potkáme. Po dobrém slově si rozdělíme nářadí a vrhneme se do práce. V plánu je stromy sázet, připevňovat ke kůlům a obalovat pletivem. Vysadit stovku stromů trvá celý den.

1.

SRAZ V SOKOLOVNĚ

2.

PRACOVNÍ SKUPINY

3.

SÁZENÍ

4.

SKVĚLÝ POCIT A DOBRÉ JÍDLO

PROČ?

Díky zasazené aleji vytvoříme užitečný větrolam a obnovíme ekosystém pro drobnou zvěř, ptáky i hmyz. A novou cestou propojíme obce Hořany a Poříčany, což si místní lidé přejí, protože to tak vždy bylo. Jsme zpátky u udržitelnosti, o kterou nám v Etnetera Group jde.

Jste připraveni sázet s námi?

KDO?

Hledáme 100 lidí, kteří společně s námi vysází 100 ovocných stromů.

Aby Vám spolupráce s Etnetera Group dál nesla ovoce…

Stovka spolu Stovka spolu Stovka spolu Stovka spolu Stovka spolu Stovka spolu Stovka spolu Stovka spolu